Jules Verne

0

Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.

Věda nemůže předcházet myšlení.

Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.

Angličan nikdy nežertuje, jde-li a tak vážnou věc, jako je sázka.

Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.

Člověk nesmí žádat nemožnosti.

Náhoda není zrovna nejhorší průvodce, protože se obyčejně dobře vyzná v cestách.

Každý dobrý čin nese již odměnu v sobě.

Ďábel hodně snese a já věřím, že si ho lidé vymysleli jen proto, aby jím vysvětlili vše, co nelze vysvětlit jinak.

Velcí zloději vždy vypadají jako počestní lidé.

Tisíc cest vede k jednomu cíli.

Cestovní pasy jsou jen k tomu, aby působily trampoty počestným lidem a aby darebákům usnadňovaly útěk.

Nejjistější a nejprostší prostředek, jak se vyrovnat s požárem, je nechat to shořet.

Jiná doba, jiné mravy!

Člověk, který zemře dříve, nežli se v životě k něčemu rozhodl, dosáhne na světě téměř dokonalosti.

S vyvýšeného místa lze ovládnout všechny lidské malichernosti.

Bez mnohého se člověk obejde, ale ne bez člověka.

Někdo studuje 10 let, abych se stal inženýrem nebo lékařem, advokátem nebo soudcem. A chcete snad získat vědomosti do manželství za kratší dobu? To není možné.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře