Josif Brodskij

Koneckonců je těžké zvládnout stejně dobře život i práci. Jestli jste nuceni jedno z toho předstírat, tak ať je to raději život.

Rasismus? Ale nejde jen o jinou formu misantropie?Komentáře: Josif Brodskij