Josef II.

0

Dobití Osmanské říše bude velkolepé završení mé císařské dráhy.

Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí.

Říše, kterou spravuji, musí být spravována podle mých zásad; předsudky, fanatismus, stranictví a otroctví ducha musí být potlačeny a každý poddaný musí být dosazen k požívání občanských svobod.

Zeměpanská moc obsahuje bez výjimky vše, co v církvi je ne z božského, nýbrž z lidského nálezku a ustanovení. (vládní norma z 19. prosince 1781)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře