John Ruskin

0

Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného životního zákona.

Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.

V jádru všech velkých chyb je pýcha.

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.

Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.

Až když potkáme lásku, víme, co nám v životě chybělo.

Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.

Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.

Kéž by mě už ti geologové nechali na pokoji. Na konci každé řádky bible teď slyším ťukání jejich kladívek.

Není nic podivnějšího, než když lidé uznávají poctivost ve hře, ale nikoliv v práci.

Úkolem pravé výchovy není jen, abychom přiměli lidi konat dobré skutky, nýbrž aby v nich nacházeli i radost. Nejde jen o to, aby byli čistí, ale aby milovali čistotu. Nejde jen o to, aby byli spravedliví, ale aby po spravedlnosti lačnili a žíznili.

Slunce nás potěší, déšť nás osvěží, vítr nás povzbudí, sníh nás rozradostní. Neexistuje totiž špatné počasí, jsou jen různé druhy dobrého počasí.

Silný a moudrý nemá své vlohy k tomu, aby utlačoval, nýbrž aby pomáhal slabému a podporoval jej.

Ze všeho zbytečného mrhání lze nejméně dovolit mrhání prací.

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život; kdekoli přestává toto hledání, život přestává.

Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře