John Donne

Tělo rozžhavené láskou chladne celý život.

Krása lásky spočívá v pošetilosti srdcí, nikoliv ve snášenlivosti duší.

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.Komentáře: John Donne