Tělo rozžhavené láskou chladne celý život.

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.

Krása lásky spočívá v pošetilosti srdcí, nikoliv ve snášenlivosti duší.

Komentáře