Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.

Vzdát se svobody znamená vzdát se lidskosti.

Muži budou vždycky tím, co z nich udělaly ženy.

Moc se může předat dobře, vůle však nikoli.

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.

Poslušnost našich choutek je otroctví a poslušnost zákona, který jsme si sami stanovili, je svobodou.

Ať si tomu moralisté říkají, co chtějí, lidské porozumění toho hodně dluží vášním, které i jemu mnoho dluží.

Jednou z výhod dobrých skutků je, že povznášejí duši a uzpůsobují ji ke skutkům ještě lepším.

První, kdo si ohradil svůj pozemek, opovážil se říct: „tohle je moje“ a nalezl lidi dostatečně prosté, aby mu to uvěřili, byl prvním zakladatelem občanské společnosti.

Srdce člověka je jeho rájem i peklem.

Komentáře