Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.

Muži budou vždycky tím, co z nich udělaly ženy.

Moc se může předat dobře, vůle však nikoli.

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.

Komentáře