Jaroslav Vrchlický

0

Dokud žijeme, učíme se stále žít.

Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný.

Zrada je hydra, která sama sebe stráví.

Po něčem toužit je již důvod k žití.

Pýcha se závistí jsou mramoroví lvi.

Než v otroctví, tož raděj v klínu matky si vynajdeme hrob a v hrobě spánek sladký.

Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.

Srdce ženy nemůže bít bez lásky.

Láska pramenem jest, který překážkami roste.

Za trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý.

Láska je prales, ve kterém se každý, okouzlen, ztratí a nikdá nenajde cestu zpět.

Pták a cikán doma všude.

Kdo své slzy počítá, ten toho mnoho nevykoná.

Stáří jest zvyklé na čekání.

Těžkost je v rozloučení, však skrývá se v něm život.

O cenu se může dít hádka, ale o výsledku nás spraví jen žeň.

Životní filofie lidí je neustále slevovat z ideálů tryskajících z mladistvého poblouznění.

Je to krásný a blažící pocit uváděti zbloudilé na pravou cestu.

Dokud láska ten svět hlídá, všecko se i stáří snese.

Proti vlastnostem druhého je jediné obrany a tou je láska.

Láska nejlepší lék chutný…

Co láska poví sladkými slovy, každý den v nový splítá se věnec čarovných dnů.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře