Jaroslav Vrchlický

Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný.

Po něčem toužit je již důvod k žití.

Než v otroctví, tož raděj v klínu matky si vynajdeme hrob a v hrobě spánek sladký.

Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.Komentáře: Jaroslav Vrchlický