Jan Masaryk

Familie je první kolektiv, ve kterém se člověk učí žít.

Volnost je velká věc a příjemné je bydlet ve volné zemi.Komentáře: Jan Masaryk