Jan Kefer

0

Ten, kdo přijímá masku zklamaného, nešťastného, zbídačelého, nikdy se nestane hrdinou života.

Všechny veliké pravdy a všechny veliké úkony jsou jednoduché.

Dobrý herec pláče opravdově.

Teorie a praxe posismu v magii a hermetismu je pokládána za otázku velmi nesnadnou a složitou.

Chceš-li se stát bohem, jednej jako bůh.

Hermetik má státi v životě sám, nepláče, neobtěžuje spolubližní svými žaly, nežebrá, nechce vzbuzovat útrpnost, nýbrž hrdinně a vítězně drží osud života ve svých rukou.

Posunek je hermeticky totéž co slovo.

Posismus je mostem z myšlenkového projevu do uskutečnění hmotného.

Úspěch života závisí většinou od posismu člověka.

Nejlepším materiálem pro mystický význam posismu jsou chrámové skulptury.

Křesťan při své modlitbě činí posismus přijímací, jeho víra je sobecká, žádá si, čeká na dobro, které k němu má přijíti.

Člověk tak často bloudí vedle něčeho, co je přímo v něm neb vedle něho.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře