Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn.

Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn.

Žalář není slepota, žalář není žárlivost, žalář je láska.

Žalář není slepota, žalář není žárlivost, žalář je láska.

Komentáře