Ivan Olbracht

Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn.

Žalář není slepota, žalář není žárlivost, žalář je láska.

Všichni něco hledáme. A dříve či později to všichni nalezneme. Ne však v cizím dalekém světě. Doma. Ve svém srdci. A ve své duši.

Ruce nedělají nic, všechno dělá hlava.Komentáře: Ivan Olbracht