Horace Mann

0

Vzdělání je naše jediná politická bezpečnost. Mimo tuto archu je všechno povodeň.

Neusilujte o velikost, ale hledejte pravdu a naleznete obojí.

Nedělat nic pro ostatní je zkáza nás samých.

Člověk nedosáhne své výšky, dokud není vzdělaný.

Zlo a dobro jsou Boží pravicí a levicí.

Návyky jsou jako ocelové lano, každý den přidáváme jeden pramen a brzy je nepřetržitelný

Mohlo by se vám líbit

Komentáře