Honoré De Balzac

0

Život dovede nejlépe ocenit voják a mnich.

Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou, která je vlastní jenom jim, asi tak, jako postavy zachycené na holandských plátnech mistrnou rukou malířů ztratily by bez šerosvitu na své životnosti.

Peníze, to je život. Peníze všechno zmohou.

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.

Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou.

Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.

Paměť je tak krátká a život tak dlouhý.

Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi.

Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost.

Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž.

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist?

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.

Žena je geniální jedině v přetvářce.

Zklamané vášně a uražená ješitnost bývají povídavé.

Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.

Klíč ke vší vědě je otazník.

Kdo nezná trápení, neví, co je to radost...

Oblaky symbolizují závoje, které zakrývají Boha.

Statečnost se nedá dělit na kousky. Buď je, nebo není.

Sobectví je jed každého přátelství.

Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.

Sebeláska je jedem přátelství.

Přítel odpustí omyl, odpustí neuvážené vzkypění vášně, ale musí být neúprosný proti uváženému čachrování s vlastní duší, s vlastním charakterem a myšlením.

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.

Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.

Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy...

Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.

Často je třeba dvou mužů, aby dali dohromady jednoho dokonalého milence.

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží - v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.

Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.

Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.

Láska odpouští všechno, anebo nic.

Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.

Lidi, které milujete, nikdy neposuzujte. Neboť není náklonnosti, která by nebyla slepá.

Až se člověk doví, proč se zamiloval, přestává milovat.

Láska žije jen z důvěry.

Láska je vědomí toho, že dávám a dostávám radost.

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.

Čím více pracuješ, tím méně miluješ.

Láska je snad jen vděčnost z rozkoše.

Lepší paměť než láska má nenávist.

Nenávist má lepší paměť než láska.

Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.

Čest je nad peníze.

Velký zločin je někdy básní.

Jednou dobrou výsadou města Paříže je, že se tady může člověk narodit, žít a zemřít, aniž si ho kdo všimne.

Člověk se má dělat stále vzácným.

Otec má být stále bohat, má držet své děti na uzdě jako jankovité koně.

Za peníze je všechno, i dcery.

Nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt.

Teprve když člověk umírá, pozná, co jsou to děti!

Ušlechtilé duše nemohou dlouho na tomto světě žít. Neboť jak by se také mohly ušlechtilé city sloučit s nízkou, malichernou a povrchní společností?

Láska je jen vděčností za rozkoš.

Tři hlavní prvky společnosti: poslušnost, boj a vzpoura.

Společnost mu připadala jako oceán bahna, v němž se člověk propadá až po krk, jakmile tam smočí nohu.

Milenka, která není vším, není ničím.

Jsou-li Pařížanky často falešné, ješitností posedlé, sobecké, koketní, chladné, je zase jisto, milují-li skutečně, že obětují více citu svým vášním než jiné ženy, že se povznášejí a stávají se vznešenými.

Ideje mohou být zneškodněny zase jenom idejemi.

Je tak snadno číst v srdci lidí, jež milujeme, že stačí maličkost a už se vás zmocní tušení.

Rodinné city jsou nejjistější.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře