Honoré De Balzac

0

Život dovede nejlépe ocenit voják a mnich.

Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou, která je vlastní jenom jim, asi tak, jako postavy zachycené na holandských plátnech mistrnou rukou malířů ztratily by bez šerosvitu na své životnosti.

Peníze, to je život. Peníze všechno zmohou.

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.

Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou.

Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.

Paměť je tak krátká a život tak dlouhý.

Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi.

Žena je Vášeň a muž Akce, a proto muž miluje ženu.

Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost.

Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž.

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist?

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.

Žena je geniální jedině v přetvářce.

Zlata a lásky jen houšť!

Zklamané vášně a uražená ješitnost bývají povídavé.

Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.

Klíč ke vší vědě je otazník.

Trpělivost a odříkání mají být ctnostmi mladých lidí.

Kdo nezná trápení, neví, co je to radost...

Není možno vylíčit ženu vzrušenou tancem.

Štěstí je poezií ženy, jako jsou šaty její šminkou.

Oblaky symbolizují závoje, které zakrývají Boha.

Statečnost se nedá dělit na kousky. Buď je, nebo není.

Sobectví je jed každého přátelství.

Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.

Sebeláska je jedem přátelství.

Jsem otrok galeje pera a inkoustu.

Přítel odpustí omyl, odpustí neuvážené vzkypění vášně, ale musí být neúprosný proti uváženému čachrování s vlastní duší, s vlastním charakterem a myšlením.

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.

Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.

Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy...

Peníze, to je život. Peníze všechno zmohou.

V Paříži úspěch znamená všechno, je to klíč k moci.

Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.

Často je třeba dvou mužů, aby dali dohromady jednoho dokonalého milence.

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží - v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.

Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.

Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.

Láska odpouští všechno, anebo nic.

Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.

Lidi, které milujete, nikdy neposuzujte. Neboť není náklonnosti, která by nebyla slepá.

Až se člověk doví, proč se zamiloval, přestává milovat.

Láska žije jen z důvěry.

Láska je vědomí toho, že dávám a dostávám radost.

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.

Čím více pracuješ, tím méně miluješ.

Láska je snad jen vděčnost z rozkoše.

Lepší paměť než láska má nenávist.

Nenávist má lepší paměť než láska.

Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.

Za peníze je všechno, i dcery.

Čest je nad peníze.

Je v povaze žen, že věci nemožné dokazují věcmi možnými a fakta vyvracejí předtuchami.

Svět je bahniště, snažme se zůstat nad ním!

Za velkým jměním nabytým neznámo jak tají se vždycky zločin, promlčený proto, že byl čistě proveden.

Zastavuje-li se lidské srdce v klidu při výstupu do výšek citů, zastaví se zřídka kdy na strmém svahu nenávistných pocitů.

Galeje nejsou bez biřiců, jedno bez druhého byste si nepředstavili.

Naše srdce je pokladnicí, vyprázdněte ji naráz a jste na mizině.

Copak je člověk pánem nad tím, co ho prvně napadne v rozčilení?

Zlaté okovy jsou nejtíživější.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře