Hippokrates

0

Když nejsi ochotný změnit svůj život, není ti pomoci.

Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.

Umění je dlouhé, život krátký.

Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.

Tělesný stav a životní návyky lidí kopírují přírodu země, kde žijí.

Lékař léčí, příroda uzdravuje.

Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.

Každá choroba má svoji emocionální složku.

Lidé zvyklí snášet běžné námahy, byť i slabé a staří, snáze je snášejí než-li lidé silnější a mladší, avšak nezvyklí.

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.

Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.

Nechť je strava tvojí medicínou a medicína tvojí stravou!

Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.

Hlavně neublížit!

Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.

Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.

Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.

Lidské zákony jsou špatné, protože pocházejí od lidí, kteří jsou vedeni touhou po moci. Přirozenost je vždycky dobře, protože ve všem. vystačí všemu. Proto se zákony mění, aby zkusily napodobovat přirozenost.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře