Hérodotos

0

Za velká provinění existují velké tresty od bohů.

Lidské štěstí nikdy nezůstává dlouho na jednom místě.

V míru synové pohřbívají otce, ale ve válce otec pohřbívá své syny.

Celý Egypt je darem blahodárného Nilu.

Vyprávím, co jsem slyšel.

Muži věří svým uším méně než svým očím.

Poměry jsou pány lidí, ne lidé pány poměrů.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře