Zlo se vždycky rodí tam, kde schází láska.

Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat.

Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska.

Básníci jsou většinou lidé, kteří nic nezažili.

Komentáře