Hermann Hesse

Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat.

Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska.

Cíl, jehož bylo dosaženo, již není cílem.

Básníci jsou většinou lidé, kteří nic nezažili.Komentáře: Hermann Hesse