Herbert Edward Read

Umění se obrodí tehdy, až život sám bude obrozen.Komentáře: Herbert Edward Read