Henry Louis Mencken

0

Ženy a muži se shodnou v jediné věci - nedůvěřují ženám.

Válka a láska se snadno začne, ale obtížně ukončí.

Svědomí je vnitřní pocit, že nás někdo sleduje.

Čím jsem starší, tím víc pochybuji o rčení, že věk přináší moudrost.

Dobrý politik je jako čestný lupič.

Polibek mezi ženami je jako podání ruky boxerů před zápasem.

Nejšťastnější lidé jsou vdané ženy a svobodní muži.

Svatba dělá ze dvou lidí jednoho, problém bývá určit koho.

Láska je vítězství představivosti na inteligencí.

V lásce obvykle vítězí fantazie nad inteligencí.

Láska je iluze, že jedna žena je jiná než ostatní.

Cizoložství je princip demokracie v lásce.

Cynik je muž, který cítí květiny a rozhlíží se po rakvi.

Džentlmen je ten, kdo nikdy neuhodí ženu, když ho neprovokuje.

Každý normální muž má občas nutkání vyřešit problémy krvavou cestou.

Znám lidi, kteří jsou závislý na četbě knih a pak lidi co jsou závislý na pití whisky.

Pocit odpovědnosti člověka týrá a nutí ho dělat nemožné.

Považujeme své příbuzné za karikatury nás samých.

Muži mají výhodu nad ženami, žení se později a umírají dřív.

Každý problém lze jasně a mylně vyřešit.

Každý slušný muž se stydí za svojí vládu, která je nad ním.

Život je boj, ne však proti hříchu, ani proti síle peněz, ani proti zlovolnému živočišnému magnetizmu, ale proti vodíkovým iontům.

Ženy nemají rády revolucionáře, milují poddajné muže, kterých si váží v bance a nechodí pozdě na oběd.

Puritanismus - strach, že někdo je šťastný, tam kde by neměl být.

Demagog je jedinec kázající dogma hloupým lidem.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře