Heinz-Peter Röhr

0

Závist je nepřítelem spokojenosti.

Většině lidí přináší velká výhra smůlu.

Život se dá posoudit jedině z hlediska smrti.

Protikladem života v nevědomosti je sebevědomí.

Odmítnutí jedním z rodičů je prokletí, které působí po celý život, dává do pohybu destruktivní energie a vyvolává sebepoškozování různého druhu.

Účinnou metodou proti vnitřní prázdnotě je meditace. Kdo medituje, prožívá stav, v němž nic nepotřebuje.

Královskou cestou duchovního rozvoje je meditace.

Jsem vítaný/žádoucí. (#mantra pro lepší život)

Láska hojí všechny rány.

Krása je někdy jen prázdná slupka. Někdy je krása peklem.

Humor je nejlepší terapeut.

Láska a závislost patří k těm emocím, které si lidé nejčastěji pletou.

Pro člověka je nejdůležitější, aby měl pocit, že na tomto světě vítaný, žádoucí.

Lidé se slabým pocitem vlastní hodnoty reagují na urážky prudčeji než jiní.

Z koho vyzařuje spokojenost, ten působí přitažlivě. Klidná veselost působí sympaticky.

Nad některými rodinami jako by leželo prokletí, stejně jako jsou prokletím obtíženy životy jednotlivců.

Boj s automatem, s kuličkou v ruletě, s výherní poukázkou má propůjčit moc člověku, který se v hloubi cítí bezmocný. Chce být silnější než objekt, s nimž hraje.

Každý člověk potřebuje, aby ho otec a matka akceptovali a měli rádi.

Partneři se obvykle nacházejí podle principu zámku a klíče.

Kdo neprožívá smutek, nemůže si ani skutečně radovat.

Děti se shlížejí ve svých rodičích jako v zrcadle, jinak řečeno rodiče svému dítěti vědomě i nevědomě předávají zcela určitý pocit jeho osobní hodnoty.

Kdo v dětství cítil, že ho matka nebo otec odvrhli, bude hledat partnera, který by mu poskytl lásku, jíž se mu tehdy nedostalo.

Lidský mozek sice není počítač, nicméně naše životy se odehrávají podle určitých vzorů a programů.

Jediné, co má ve výchově smysl, je vzor.

Konzumní společnost zanedbává vnitřní svět.

Většina duševních onemocnění pochází z narušeného pocitu vlastní hodnoty.

Pravá spokojenost může vzít jen zevnitř.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty vyvolává v člověku dojem, že je nešťastný.

Čím arogantnější a přepjatější masku člověk nosí, tím větší je jeho tíseň v nitru.

Lidé s narcistickou poruchou osobnosti v podnicích a organizacích usilují o moc. Dosažená moc jim slouží k ukájení egoistických choutek.

Rozčilovat se kvůli věcem, které nemůžeme změnit, je nesmyslné marnění energie.

Zdrojem perfekcionismu je nedostatečně vyvinutý pocit vlastní hodnoty.

Správné zacházení se vztekem je umění. Spočívá ve svádění energie vzteku do konstruktivních kolejí.

Pocit vlastní hodnoty vzniká naším vlastním myšlením a jednáním, tedy v našem nitru. Řešení tedy nemůže přijít z venčí.

Velká díla se v dějinách často prosadila proti veřejnému mínění, které se jim stavělo na odpor.

Stabilní pocit vlastní hodnoty nemůžeme získat prací a výkonnosti.

Ve společnosti orientované na výkon je hodnotný jen ten, kdo je takzvaně úspěšný, dostává nejlepší vysvědčení, je lepší než jiní a dovede zářit na jevišti života.

Spokojení lidé bývají méně nemocní a mívají také podstatně méně psychických problémů.

Společnost zaměřená na výkon sugeruje, že úspěšní lidé získávají silný pocit vlastní hodnoty. A přitom tím, co ve skutečnosti pohání lidi k co největším výkonům, bývají silné pocity méněcennosti.

Společnost zaměřená na výkon sugeruje, že úspěšní lidé získávají silný pocit vlastní hodnoty. A přitom tím, co ve skutečnosti pohání lidi k co největším výkonům, bývají silné pocity méněcennosti.

Jestliže nejsem spokojen s tím, co mám dnes, nebudu spokojený ani s tím, co budu mít zítra.

Nejhorší břemeno, jaké může člověk vláčet životem, je strach a úzkost z toho, že nesmí být takový, jaký skutečně je.

Spokojenost nepřijde ani z budoucnosti, ani z minulosti.

Dělej to, co skutečně chceš. Sám rozhoduj, co dává tvému životu hodnotu a hloubku. Nehleď na to, co od tebe druzí čekají nebo co mají.

Není úkolem dětí napravovat narušený pocit vlastní hodnoty u rodičů.

Největší chyba, které se dopouští mnoho lidí, je to, že si málo důvěřuji.

Každý člověk je se svými schopnostmi, vlohami i omezeními jedinečný a originální.

Uznání se snadno splete s láskou. Zápas o uznání bývá v podstatě zápasem o získání lásky.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty poznáme snadno podle toho, jak člověk přímá kritiku.

Většina lidí věří spíš záporu než kladu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře