Hal Urban

0

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme.

Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem.

Na změnu není nikdy pozdě.

Dobrý citát má ráda většina lidí, včetně těch, kteří nijak zvlášť rádi nečtou.

Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme.

Ne všichni staří lidé jsou moudří a někteří mladí lidé jsou mnohem moudřejší, než by se od jejich věku očekávalo.

Jen málo věcí v  životě má větší moc než pozitivní zpětná vazba.

K moudrosti se člověk musí propracovat.

Staré zvyky se těžko odnaučují.

Jakmile přijmeme fakt, že život je težký, začneme růst. Pochopíme, že každý problém je také příležitost.

Žijeme z volby, nikoli z náhody.

Člověk se potřebuje bavit. Potřebuje si hrát, a co je nejdůležitější, potřebuje se smát.

Bůh nás nestvořil jako pouhé loutky, které nemají vlastní rozum, ale dal nám největší dar – svobodnou vůli, jinými slovy moc volit.

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích.

Volba existuje stejně dlouho jako lidské bytosti.

Na učení není nikdy pozdě. Nejchytřejší lidé jsou ti, kteří umějí být šťastní.

V jakémkoli okamžiku můžeme být lepší, šťastnější a moudřejší.

Jednou z největších radostí života je poznání, že vždycky máme prostor pro další sebeuvědomování a  osobní růst.

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme.

Vždycky jsem si kladl za cíl vrhat nové světlo na staré pravdy a pak je aplikovat na dnešní život.

Slavit vítězství lidského ducha, zvláště když se týká osobního růstu, je jedna z největších odměn v životě, jichž se nám může dostat.

Jen máloco přináší tolik radosti jako překonávání nedostatků, bez ohledu na jejich povahu.

Někdy právě ti, kdo udělali největší chyby, jsou právě ti nejpovolanější, kteří se mají podělit o to, co se ze svých chyb naučili.

Každá chyba je příležitostí k zdokonalování a k růstu.

Skutečná moudrost znamená chápat, jak to v životě chodí, a žít dobře svůj život bez ohledu na věk.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře