Gotthold Ephraim Lessing

Všichni velcí lidé jsou skromní.

Rovnost - hlavní osnova lásky.Komentáře: Gotthold Ephraim Lessing