František Palacký

0

Harmonie jest věrná všech slastí dárkyně, jak v umění, tak i v životě.

Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen vlasti a národu budiž dýchání mé.

Překročuje meze spravedlnosti, kdo více činí, nežli k zachování jejímu potřebí jest.

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá.

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce.

Kdyby nebylo Rakouska, musili bychom ho vytvořit.
(1848)

Nic než národ má právo na existenci.

Silní jsme jen silou ducha.

Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu.

Jsem pro zachování Rakouské říše.

Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře