František Halas

0

Poezie je samou krví svobody.

Myšlenka opřená o charakter se vždy prodere ke slávě.

Mlčící budou strašně obviněni.

Poezie je pamětí světa, podvědomím rodů, předjímatelkou budoucna.

Máte ještě mladé a zdravé zuby, odmítněte proto nabízené kašičky a vyzkoušejte si živiny růstu sami.

Ach ty lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš. Není na světě věci, která by zabránila tvému růstu a odhodlání.

Netlučme marně na brány let, je to hanba.

Láska zvětrá v nadbytku moudrosti, v němž anděl srdce kulhá, táhna za sebou špinavé křídlo.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře