Euripidés

Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!

Není zamilovaný ten, kdo nemiluje navždy.

Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.

Spolu s úspěchem přichází pověst moudrosti.

Dobře, že Řekové vládnou nad barbary.

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.

V nouzi poznáš přítele, v blahobytu jsou jimi všichni.

Tělo je nejhlasitějším tlumočníkem lásky.

Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.

Ve svých dětech žijeme dál.

Z veškerého bohatství je nejlepší najít ušlechtilou ženu.

I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.

Je pošetilé na běh světa zanevřít: vždyť vůbec toho nedbá.Komentáře: Euripidés