Emmanuel Lévinas

0

Mít vědomí znamená právě mít čas.

Krása je zář, jež se šíří bez vědomí zářící bytosti.

Násilí nespočívá tolik ve zraňování a ničení, jako v přerušování souvislosti osob, ve vnucování rolí, v nichž se nemohou najít.

Přátelství míří ke druhému, láska hledá to, co nemá strukturu jsoucího, co je nekonečně budoucí, co je teprve třeba zplodit.

Hitlerismus je největší zkouškou - bezkonkurenční test - který byl dán judaismu.

Při bolestech, bolestech a utrpení najdeme v čistém stavu poslední možnost, což je tragédie osamělosti.

Ta stránka bytí, jež se ukazuje ve válce, se soustřeďuje do pojmu totality, jenž ovládá celé západní myšlení. Jednotlivci se tu redukují na nositele sil, jež jim poroučejí bez jejich vědomí. Jedinečnost každé přítomnosti je neustále obětována nějaké budoucnosti, jež z ní má vytěžit objektivní smysl.

Povinností přibývá s tím, jak se plní. Čím lépe plním svoji povinnost, tím méně mám práv.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře