Elifas Lévi

To, co my nazýváme smrtí, je pouhý přesun ze života do života, nikoliv však zničení!

Věčnost je Bůh života, není bohem smrti.

Nedivme se ničemu a neobtěžujme nikoho svým utrpením.

Usmívá-li se na nás štěstí, použijme jeho rozmaru, aniž bychom příliš počítali se zítřkem.

Konec věci jedné je počátkem života věci druhé, každá smrt je zároveň narozením.

Smích je víra v radost a zpívat znamená přivolávat dobro.

Nechtějme slávu, neboť všechna sláva je buď kříž nebo pranýř; spokojme se s osudem spravedlivých.

Sen o věčné noci je pouhá pomíjející slepota našich srdcí.

Zachovejme ve všem rovnováhu, neboť rovnováha je mír!

Věčný mír je pravidelný a harmonický život přírody v nekonečnu.

Milujme krásy přírody a nepozorujme to, co je v ní ošklivé.

Nesnažme se otvírat oči slepým; dejme jim jen opěrnou hůl.

Nenosme v sobě zároveň sémě dobra a zárodky zla.

Neraďme bláznům, nabídněme jim pouze rolničky.Komentáře: Elifas Lévi