Elias Canetti

0

Dokud se hovoří o lásce, žena všemu věří.

Nejtěžší je znovu objevit to, co už víme.

Úspěšný člověk slyší jen potlesk, ke všemu ostatnímu je hluchý.

Pravidlem umění je najít víc, než jste ztratili.

Ve tmě je hmotnost slov dvojnásobná.

Každý jazyk má své vlastní specifické ticho.

Jediná věc, která je v naší civilizaci volná je vítr.

Každé mluvené slovo je nepravdivé. Každé napsané slovo je nepravdivé. Každé slovo je nepravdivé. Co ale existuje beze slov?

Nikdy nevěřte tomu, kdo vždycky říká pravdu.

Největší škodu pácháme tomu, komu pomáháme.

Pochybnost má lepší názor na sebe než na víru.

Názvy dnů se od sebe liší: noc má jen jedno jméno.

Moudrost člověka závisí na rovnováze mezi znalostí a nevědomostí. Znalost by neměla zhoršovat nevědomost.

Občas je dobré nenávidět sám sebe.

Dokud jsou na Zemi lidí, kteří nemají žádnou moc, neztrácím naději.

Je těžké říci jen tolik, kolik chcete říci.

Nejchudší z lidí je ten, který si splnil všechny své sny.

Tihle hrdinové! Vždycky vědí, kdo se na ně dívá.

Hněv nelze půjčit, musí být ve vás.

Přesuňte svůj hlad do hlavy!

Historie opovrhuje těmi, které miluje.

Nic není složitějšího než cesta ducha.

Dobří cestovatelé jsou bezcitní.

Kdo nemá co říct, nechává slova mluvit.

Ambice je smrt myšlení.

Alkoholická morálka: opil se chybami ostatních.

Kdykoli pravda hrozí, skrývá se za myšlenkou.

Nenávidím soudy, které jen rozdrtí a nezmění.

Někteří lidé řeknou všechno ještě před tím, než otevřou ústa.

Možná, že každý dech, který uděláte, je posledním dechem někoho jiného.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře