Edmund Burke

0

První a nejjednodušší emoce, kterou objevujeme v lidské mysli, je zvědavost.

Jedinou věcí nutnou pro triumf zla je, aby dobří lidé nic nedělali.

Špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie.

Vzdělání je levná obrana národů.

K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.

Naše trpělivost dosáhne víc než naše síla.

Tolerance je dobrá pro všechny, nebo pro nikoho.

Volný obchod není založen na užitečnosti, ale na spravedlnosti.

Nejdrahocennějším kovem je práce. Ulévají se z něho lidé.

Pověra je náboženství malých myslí.

Potlesk je podnět noblesních myslí, konec a cíl těch slabých.

Otroctví je plevel, který roste na každé půdě.

Náboženství je v podstatě umění a teorie o přetváření člověka. Člověk ještě není finální výtvor.

Jedinec je pošetilý, lidstvo moudré.

Nikdy nemůžete plánovat budoucnost minulostí.

Nic není pro náboženství tak osudné jako lhostejnost.

Krása je slib štěstí.

Udržet charakter bylo vždy lehčí než jej obnovit.

Ti, kteří neznají historii, jsou odsouzeni k tomu, aby ji opakovali.

Král sice pozvedne muže do šlechtického stavu, ale gentlemana z něj neudělá.

Číst bez reflexe je jako jíst bez strávení.

Lidé, kteří se nikdy neohlížejí zpět, ke svým předkům, nebudou brát ohled ani na své potomky.

Abychom měli rádi naši zem, musíme ji udělat milováníhodnou.

Lidé se nikdy nevzdávají svých svobod, ale určitých iluzí.

Fakta jsou pro mysl to, co je jídlo pro tělo.

Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.

Zájem komerčního světa by měl být, aby se bohatství nacházelo všude.

Tyrani zřídkakdy chtějí záminky.

Inovovat není reformovat.

Pochod lidské mysli je pomalý.

Nikdy neudělal větší chybu, než ten, který neudělal nic, protože mohl udělat jen málo.

Čím větší síla, tím nebezpečnější je zneužívání.

Poezie je umění zdůvodňovat stíny a vypůjčovat existenci ničemu.

K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic.

Šetrnost je založena na principu, že bohatství mají limity.

Společnost bez možnosti reformy je společnost bez možnosti zachování.

V demokracii je většina občanů schopna vykonávat nejhorší útlaky na menšinu.

Čtení bez odrazu v nás je jako jíst bez strávení.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře