E.A.Poe

0
E.A.Poe

"Zvítězil jsi, podlehl jsem. A přece jsi od této chvíle i ty mrtev - mrtev pro svět, pro nebe i pro naději! Existoval jsi ve mně - a hle, moje smrt ti v tomto obraze, který je tvým obrazem, zjevuje, jak dokonale jsi zavraždil sám sebe."


Edgar Allan Poe (19.ledna 1809 - 7.října.1849) byl americký spisovatel nejlépe známý pro jeho hrůzné povídky. Poe je považován za prvního spisovatele detektivních románů.

Mnoho z příběhů Poea, například Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů a Raven, jsou stále velmi populární a jsou předmětem filmů, narážek či citací v knihách a jiných filmech.


Citáty E.A. Poe

Být pohřben zaživa patří nesporně k těm nejstrašlivějším mukám, jaká mohou být údělem ubohých smrtelníků.

Jsou jisté náměty, jejichž poutavost je strhující, a přece jsou příliš hrůzné pro beletristické zpracování.

Kdo se aspoň stokrát nepřistihl, jak se dopouští zlého a pošetilého skutku jen a jen proto, že ví, že nemá?

Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte.

Rána bičem působí modřinu, ale rána jazykem drtí kosti.

Rozhraní mezi životem a smrtí bývá neznatelné, matné. Kdo se odváží říci, kde život končí a kde začíná bezživotí?

Všechno, co vidíme nebo soudíme, je pouhý sen uvnitř snu.

Ti, kdo sní ve dne, poznávají mnohé z toho, co uniká snivcům pouze nočním.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře