Deepak Chopra

0

V touze je obsažena mechanika jejího naplnění. 

Štěstí je nejvyšším cílem.

Čím více získáte, tím bohatší bude vaše představivost.

Máte schopnost získat vše, co obsáhne vaše představivost, a dokonce i to, co je momentálně mimo její dosah.

Peníze jsou jako krev, musí proudit.

V každém neúspěchu je semínko úspěchu.

Nejsou žádné nehody. Všechno má nějaký účel, který jsme zatím nepochopili.

Existuje mnoho vědeckých studií, které prokazují lé­čivé účinky meditace.

Meditace je součástí duchovní tradice téměř každé kultury.

Není mocnější síly, než je láska.

Bez hodnot existuje zmatek a chaos.

Vě­domí bohatství je stavem mysli.

Přítomnost Boží je všude, stačí jí pouze vědomě vě­novat svou pozornost.

Rozhodnutí je pevností účelu, ale musí být neměnné a ničím nezabarvené.

Vyjádření vděčnosti je mocná síla, která přináší ještě více, než jsme získali.

Úkolem každého z nás je učinit šťastným každého člověka, s kterým přijdeme do styku.

To, co nazýváme neúspěchem, je jen mechanismus, kterým se učíme dě­lat věci správně.

Vše v přírodě se vyvíjí k vyšší úrovni existence.

Jsme tu, abychom splnili určitý účel.

Když dáváte, vytvoříte vakuum, které přitáhne více, než jste dali.

Ti, kteří nejsou schopni přijímat, nejsou schopni ani dávat.

Bohatství pochází z vesmíru a nenáleží nám, nýbrž my jemu.

Vděčně přijímat je vyjádřením božství v dávání.

Jste svou vlastní pozorností.

Negativní lidé vás připravují o energii.

Slovo vesmír doslova znamená „jedna báseň“ (uni – jedno, verse – báseň).

Vesmír je velký stroj na sny.

Sjednocené pole je nezničitelné.

Každá částice je zároveň vlnou až do chvíle, kdy ji začneme pozorovat.

Vše je se vším v harmonii.

Nejenom podstata vesmíru je nehmotná, ale také myšlení je nehmotného charakteru.

Hojnost, nespoutanost a dostatek, jsou naším přirozeným stavem. Stačí osvěžit v paměti to, co už známe.

Jediný rozdíl mezi myšlenkami uvnitř mé hlavy a mimo ni je v tom, že ty v mé hlavě vnímám v jazykové formě. 

Mohlo by se vám líbit

Komentáře