Pokrok lidské mravnosti je pomalejší než pokrok vědy.

Věda umí léčit, věda umí zabíjet. Závisí to na duši člověka, který ji užívá. A proto je to duše, co mě zajímá…
(Andělé a démoni)

Věda sama způsobila polovinu problémů, které se teď snaží vyřešit.

Stres je zabiják.

Slepý vidí to, co chtějí.

Všechny otázky byly kdysi spirituální.

Nezapomeň dnešní noc...protože je to začátek věčnosti.

Metafory nám pomáhají pochopit nepochopitelné.

Boží vnuknutí někdy neznamená nic jiného, než že tvůj mozek prostě rozpozná to, co tvoje srdce už ví...

Bible nepřišla z nebe faxem, Bibli napsal člověk...

Možné je všechno. Nemožné trvá jen o něco déle.

Komentáře