Charles Dickens

0

Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť na oslepující prach země, který pokrývá naše tvrdá srdce.

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce.

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.

Nedostatek a nemoc jsou příliš všední v mnohých postaveních životních, aby zasluhovaly více povšimnutí, než se zpravidla dostává nejobyčejnějším měnivým příhodám v životě lidském.

Milující srdce obsahuje největší moudrost.

Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém.

Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost.

Čas koná divy.

Nový zákon je tou naprosto nejlepší knihou, kterou svět kdy poznal a pozná.

Byla by z něj krásná mrtvola.

Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.

Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných.

Zbavte biskupa jeho mitry a obecního slouhu jeho třírohého klobouku - co z nich zbude? Lidé. Pouze lidé.

Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře