Chalíl Džibrán

0

Život je slabší než smrt a smrt je slabší než láska.

Život mraků životem loučení a životem sjednocení.

Život pramení zevnitř a z okolí nečerpá nic.

Život je slabší než smrt a smrt je slabší než láska.

Život pramení zevnitř a z okolí nečerpá nic.

Žena musí dříve ublížit, než vroucně miluje.

Zlato vede ke zlatu, to potom k neklidu a konečně k drtivému zoufalství.

Zlato vede ke zlatu, to potom k neklidu a konečně k drtivému zoufalství.

Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.

Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami.

Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.

Peníze jsou jako láska; pomalu a bolestivě zabíjí toho, kdo ji odmítá, avšak probouzí k životu toho, kdo jí zaměří k bližnímu.

Něha a laskavost nejsou známkami slabosti a zoufalství, ale projevy síly a odhodlání.

A stůjte při sobě, ale nestůjte vedle sebe příliš blízko; neboť pilíře chrámu mají mezi sebou rozestup. (O manželství)

Neboť láska vás nejen korunuje, ale take přibíjí na kříž. Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe. Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska.

Pochybnost v lásce je hřích.

Oddělil bůh od sebe ducha a vytvořil z něho Krásu.

Krása je něco, co přitahuje tvou duši a touží dávat a ne přijímat.

Hmotné statky člověka umrtví bez strázní; láska ho probouzí a oživuje bolest.

A nemyslete si, že lásce můžete určovat směr, protože láska, pokud jí stojíte za to, určí směr vám.

Někteří z vás říkají, "Radost je větší nežli žal", a jiní zas říkají, "Ne, žal je větší."Ale já vám pravím, že je nemůžete od sebe oddělovat. Společně přicházejí, a když si jeden z nich sedne s vámi ke stolu, pak si buďte vědomi toho, že druhý spí pod vaší postelí.

Jedna hodina věnovaná hledání krásy a lásky má stejnou cenu jako sto let slávy, kterou dopřávají ustrašení slabí silným.

Bolest je hořký lektvar, s jehož pomocí lékař, skrývající se uvnitř vás, léčí vaše nemocné já.

Milujete-li, neměli byste říkat "Bůh je v mém srdci", ale raději říkejte "Já jsem v srdci Boha."

Cítíte-li žal, pohlédněte znovu do svého srdce a uvidíte, že vpravdě pláčete pro to, co bylo vaší radostí.

Moje slova jsou příliš neurčitá, neboť propast nedokáže porozumět písní hvězd.

Cítíte-li radost, pohlédněte do hlubin svého srdce a zjistíte, že právě to, co vám způsobuje žal, vám poskytuje i radost.

Mnohé své bolesti jste si zvolili vy sami.

Jen ten se vrátí na Věčnost, kdo jí hledá již na zemi.

Láska má takovou sílu, že přemůže i smrt; kouzlo, které porazí nepřítele.

Lásce nic nepatří, ale ani ona nikomu nepatří.

Život a smrt jedním jsou, tak jako jsou jedním řeka a moře.

Tak jako se musí rozlomit jádro ovoce, aby se jeho srdce mohlo vystavit slunci, tak i vy musíte poznat bolest.

Tento svět je tak malý vinou vaší nevědomosti a vašich tradic.

Ten, kdo si obléká morální zásady jen jako svůj sváteční šat, by měl být raději nahý.

Táže studna, z níž pochází váš smích, bývá často naplněna vašimi slzami.

Láska nedává nic než jen sebe a nebere nic, co sama nemá.

Pravé štěstí nepochází zvenčí, nýbrž pramení ve svatyni života.

Odmítám ty, kteří považují tlachy za moudrost a ticho za neznalost.

Vaše bolest je rozlomením ulity, v níž se skrývá vaše pochopení.

Vaše radost je váš neskrývaný žal. (O radosti a žalu)

Jsem básník, a pokud nemohu dávat, nechci ani přijímat.

Rád bych, abyste zvažovali své úsudky a své záliby, jako by to byli dva milovaní hosté ve vašem domě.

Jestliže vás nebaví lisovat vinné hrozny, pak vaše nechuť vmíchává do vína jed.

Krása není potřebou, ale vzrušením a extází.

I když vás láska bude korunovat, zároveň vás i ukřižuje.

Andělské zpěvy nedolehnout do vašich uší ucpaných ztvrdlým nánosem krutých a hloupých pravidel.

Vlastní svědomí je mi žalobcem, jsem-li nevinen, zbaví mě obvinění a ochrání mě, avšak jsem-li zločincem, zbaví mne života.

Váš rozum a vaše vášeň jsou kormidlem a plachtou vaší, po moři se plavící duše.

Nedokážete-li pracovat s láskou, ale jen s nechutí, pak je lepší, abyste zanechali práce a sedli si k bráně chrámu a brali almužny od těch, kteří pracují s radostí.

Střízlivost vymazala to, co vymalovalo opojení.

Když vás křídla lásky obestřou, nebraňte se jim, přestože meč skrytý v jejich perutích vás možná poraní.

Když pracujete s láskou, poutáte sebe k sobě samému a k ostatním lidem a k Bohu.

Co jsem považoval za slávu, je ve skutečnosti nekonečné peklo.

Šťastná duše na odchodu odpouští všem lidem jejich hříchy.

Kdybych mohl nastolit mír ve vaší duši, pak bych musel přeměnit neshodu a nepřátelství těchto jevů v jednotu a harmonický soulad.

Vaše tělo je harfou vaší duše.

Minuty, které utíkají, jsou dražší než diamanty a koruny vladařů.

Vaše duše je častokráte bitevním polem, na kterém váš rozum a úsudek vedou válku proti vaši vášni a zálibám.

Všechna práce je nadarmo, když jí chybí láska;

Život květin je naděje a naplnění a mír; slzy a úsměv.

Lítost je zatemněním mysli a nikoliv jejím potrestáním.

Pravdou je, že to, co nazýváte svobodou, je nejsilnějším z řetězů, ačkoliv se jeho články třpytí ve slunci a oslepují vaše oči.

Veškeré poznání je zbytečné, není-li spojeno s prací.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře