Bruno Gröning

0

Odhoďte své utrpení!

Odložte nenávist a závist, neboť žijete tak, jací jste. Nenávist a závist nutí k nesvárům a hádkám.

Neexistuje nevyléčitelné - Bůh je největší lékař!

Podle Jeho přání se vše uskuteční, také když u vás nejsem.

Kdo se zaměstnává nemocí, pevně ji drží a uzavírá Boží síle cestu.

Nemoc nepatří k člověku!

Existuje mnohé, co se nedá vysvětlit, ale nic, co by se nemohlo stát.

Dobro může být prokázáno jen skutky. Nechte skutky hovořit.

Duch ovládá hmotu.

Každý vyléčený muže své vyléčení předávat dál.

Jsem pro toho zde, kdo mě volá.

Boží síla je budující, ta zlá, ďábelská, satanská je bořící.

Je tak důležité, jaké myšlenky člověk přijme, protože myšlenky jsou síly. Chce-li člověk dobro, tak mu pomůže Bůh, chce-li zlo, pomůže mu Satan.

Střeste se každé zlé myšlenky!

Všichni lidé musí zemřít, já také. Tělo se uloží do země, ale já nebudu mrtvý. Pro toho, kdo mě zavolá, budu zde a budu pomáhat dál.

Bůh stvořil člověka hezkého, dobrého a zdravého. Takového ho chce i mít.

Bohu není nic nemožné!

Každý je svého štěstí strůjcem, neboť co kdo seje, to bude i sklízet.

Žádný člověk nemůže uzdravovat, je to vždy jen Jeden, Bůh!

Každý se stane svým vlastním lékařem.

Dotýká se mě nářek celého lidstva!

Dobro v člověku musí potlačit zlo.

Bylo ti pomoženo, protože jsi věřil!

Lidským příkazům se nepodřizuji. Vyřešil jsem věci, o kterých mluvíte jako o zázracích, to ale nejsou zázraky, jsou to samozřejmosti.

Kdo se Bohu vysmívá a nevěří, tomu nemůže být pomoženo.

Člověk je stvoření lásky. Co je v lásce stvořeno, může jen v lásce žít. (Láska je Bůh).

Všichni lidé, jedno jaké národnosti, rasy nebo náboženství, jsou hodni toho, aby jim bylo pomoženo.

Všichni lidé, jedno jaké národnosti, rasy nebo náboženství, jsou hodni toho, aby jim bylo pomoženo.

I když jsem zůstal chudý, jsem přesto tím nejšťastnějším člověkem na zemi, protože mohu pomáhat.

Jsem zde a zároveň všude.

Rozumem určitě nemohu být pochopen.

Můj život patří všem lidem a proto je každá minuta a každá sekunda drahocenná.

Bůh nám dává vše dobré, jen musíme to Jeho všechno, co nám posílá, přijmout. Nuže – dělejte to!

Má být méně slov, ale o to větší skutky.

Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí.

Člověk se po staletí vzdaluje přírodě, víře v našeho pána Boha. Každý věří, že se může uhájit sám.

Žiji, aby lidstvo mohlo žít dále.

Buďte člověku člověkem. Milujte bližního svého jako sebe samého!

To nejlepší a největší bohatství nejsou peníze, jak jste si mysleli, je to zdraví.

Satan, který existuje na této Zemi, zkouší všechno, aby zničil to dobré a Boží.

Když mi bude moje působení neustále zakazováno, vnitřně shořím.

Existence Boha je holá skutečnost.

Nesmí se nikdy stát, aby tělo ovládalo ducha, nýbrž aby duch ovládal tělo.

Kde Bůh, tam láska, kde Satan, tam válka.

Člověk jedná podle své vůle. Jaká je vůle, taková je myšlenka. Myšlenka pohne člověka k činu.

Peníze jsou mocné, zdraví je všemocné.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře