Blaise Pascal

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.

Má žena mě tak miluje, že mi někdy dokonce i rozumí.

Kdo nám vyčítá nedostatky, zaslouží si naši vděčnost.

I srdce má rozum.

Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí.

Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a nalézáme bídu a smrt.

Pravda dává jistotu, ale již i samo hledání poskytuje klid.

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.

Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.

Náhoda pomáhá těm, kteří jsou na ni připraveni.

Láska nemá žádný věk.

Láska dává ducha a udržuje se duchem.

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.

Nejlepší kniha je ta, o které si každý čtenář myslí, že by ji mohl napsat sám.

Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.

Náš rozum je vždy klamán nestálostí vzhledů okolo nás.

Chlad je příjemný proto, že se pak můžeme zahřát.

Čím víc je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.Komentáře: Blaise Pascal