Billy Graham

Můj domov je nebe. Jen prostě cestuji přes tento svět.

Pravé křesťanství by nemělo být nikdy populární.

Mým jediným záměrem v životě je pomoci lidem najít osobní vztah s Bohem, který, jak věřím, přichází skrze poznání Krista.Komentáře: Billy Graham