Bertolt Brecht

0

Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály.

Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.

Veliké Kartágo vedlo tři války. Po té první bylo ještě mocné, po té druhé obyvatelné. Po té třetí válce je nikdo nenašel.

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc.

Rozum vítězí jen vítězstvím rozumných.

Láska je přání dávat.

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé.

Moc má ten, kdo platí.

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy.

Všechno se dá vylepšit - s výjimkou člověka.

Základem lidského světa nemůže být izolovaný jednotlivec, nýbrž dva lidé, jimiž začíná společnost.

Člověk může být užitečný, když si ho druhý váží.

Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný.

Je zcela nesprávné ptát se, zda si muži berou dívky pro peníze, nebo kvůli nim samým. Často je to obojí současně. Je málo věcí na dívce, která muže tak smyslně dráždí, jako věno.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře