Benjamin Whichcote

Strach je jménem Starého zákona; Víra jménem Nového.

Nespravedlivý jsou odsouzeni sami sebou, ještě před tím, než je odsoudí Bůh.Komentáře: Benjamin Whichcote