Barbara Stern

0

Strach je špatný prostředek, jak člověka donutit změnit své chování, protože spíše ochromuje, než motivuje.

Nejlepším prostředkem proti někomu, kdo vám chce nahnat strach, je smích.

Když vám někdo nahání strach, chce vás ovládnout, i když to s vámi navenek myslí dobře.

Smysl života spočívá v hledání toho božského v sobě samém a v jeho vyjádření navenek.

Pokoušíme se vysvětlovat svět a jeho procesy pomocí lineárních postupů, ačkoliv v přírodě nic lineárně neprobíhá.

K uskutečnění svých přání nepotřebujete bezpodmínečně peníze.

Čím jsou peníze abstraktnější, tím větší se zdá být jejich přitažlivá síla.

Dříve měl člověk k dispozici zlaťáky a stříbrňáky, které měly hodnotu, jež na nich byla vyražena. Příchodem bankovek byla skutečná hodnota nahrazena iluzí.

Kdo zasévá peníze, musí vědět, kdy je čas žní.

Peníze jsou jen jakousi dohodou mezi lidmi.

Peníze samotné nejsou ani dobré, ani špatné, pozitivní, ani negativní, pohybují se ve směru, kterým je vede síla lidské vůle.

Často ve styku s penězi rádi předstíráme, že se řídíme rozumem, svět peněz má však mnohem více společného s kouzly, magií a vírou než s racionalitou.

Magická přitažlivost peněz už nespočet lidí navedla k tomu, aby vztáhli ruku na veškeré jmění jiných.

Bez lásky je všechno ničím.

Rozum není kreativní. Nedovede vytvořit nic nového. Dovede ukládat data, srovnávat je, třídit je.

Hudební principy působí všude ve vesmíru. Celý vesmír se nastavuje na soulad a tím na člověka.

Bohatství, tedy svody materiálního světa, mohou hledajícího odvrátit z cesty k duchovnosti.

Bohatství se dostaví, pokud peníze necháme proudit, ne pokud je budeme schraňovat.

I průměrný občan by vám raději prozradil, jak často za měsíc má orgazmus, než aby přiznal stav svého účtu.

Bohatství, které vás osvobozuje, je pro vás dobré, bohatství, které vás svazuje, je špatné.

Lidé, pokud jim dáte najevo, že jim důvěřujete, tíhnou ke spravedlivému dělení.

Ztrátu vaší životní energie nemůžete nahradit žádnou finanční částkou na světě.

Pokud člověk jedná s upřímným srdcem, je tu pro všechny neustále dostatek chleba a ryb a dokonce zůstane ještě něco navíc.

Peníze se velmi snadno mohou stát překážkou na cestě k seberealizaci.

Konkurenční myšlení nám bylo vštípeno.

Za peníze lze koupit všechno, od slepičí polévky přes pohřební rituály až k uměleckým dílům, a současně nic, protože povaha věcí, tedy jejich účinnost, není zpeněžitelná.

Peníze jsou stále nehmotnější, ale člověk jimi přesto může ovládnout hmotu - alespoň na první pohled.

Silný charakter unese i velké bohatství, slabou povahu bohatství snadněji porazí.

Sha je jako divoká řeka, která všechno strhává s sebou a míří s tím do záhuby.
(sha je negativní energie, opak cchi [či], Čínská filosofie)

Lpění na penězích brání v uvědomění si skutečných potřeb.

To, čím jsme fascinováni, nás přitahuje tak, že jsme jako zhypnotizovaní. Následujeme volání, aniž bychom mysleli na následky.

Všichni vytváříme magii, ať už jsme si toho vědomi, nebo ne.

Náš svět je takový, jaký je, protože si jej takový utváříme.

Šamanky poukazují na to, že padesát procent své pozornosti by se mělo věnovat duchovní rovině.

Vaše životní energie je to nejcennější, co na této trojrozměrné rovině reality máte.

Náš svět bude takový, jaký si jej vytvoříme.

Názor davu nám nikdy nebude dobrým rádcem.

Svět kolem nás vypadá tak, jak jsme si jej vytvořili.

Abychom při hledání neustále postupovali vpřed, je důležité poslouchat svůj vnitřní hlas.

Smíte všechno. Vesmír je obrovský.

Každý člověk je vlastním vesmírem s vlastními pravidly.

Hranice mezi černou a bílou magií není vždy snadno rozlišitelná.

Řekneme-li, že jsme něčím magicky přitahováni, popisujeme stav, v němž nejsme tak zcela pány sebe sama.

Síla lidské vůle je jednou z nejsilnějších sil ve vesmíru.

Každý živý tvor je důležitou součástí celkového plánu života, každé lidské vědomí má důležitou úlohu.

Neexistuje žádné objektivní dobro ani zlo. Jeden skutek může být v jeden okamžik špatný a jindy dobrý.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře