Baltasar Gracián

0

Člověk bez vědomí - svět v temnotě.

Ve štěstí pomatuj na neštěstí. V létě je dobré pomatovat na zimu a udělat si zásoby.

Štěstí i neštěstí většinou přicházejí tam, kde je obou víc než dost.

Slova se rodí na rtech, umírají v sluchu a jsou pohřbívány v srdci.

Poznání bez řádu je šílenství.

Pohrdání je nejsubtilnější forma pomsty.

Naděje má dobrou paměť, vděčnost špatnou.

Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu.

Rozvážné a opatrné mlčení je svatyní moudrosti.

Krása je zpravidla trůnem nevědomosti.

Hlupáci jsou všichni, kteří na ně vypadají, a polovina těch, kteří na ně nevypadají.

Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.

Dbej na to, aby do tebe nikdo úplně neviděl, protože dohady a pochybnosti o tom, nakolik jsi schopný, vzbuzují více ústy, než přesné poznání tvých duševních pokladů, ať již jsou jakkoliv velké.

Sny vás nedostanou nikam, ale dobrý úder mezi nohy vás může dostat velmi daleko.

Člověk nesmí patřit všem tolik, aby pak už vůbec nepatřil sobě.

Jedna polovina světa se směje druhé a blázni jsou všichni.

Cokoliv chceš říci jiným, řekni nejprve sobě.

Mnozí lidé jsou poslíčkové života - ke všeobecně rychlému běhu času přidávají ještě vlastní pádění.

Nesvěřme svoji dobrou pověst někomu, když nám jim na oplátku také nesvěří. Zaříďme věci tak, aby mlčení bylo výhodou pro obě strany a aby oznámení druhým bylo jeho nevýhodou.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře