Aristoteles

0

Život je pohyb.

Poznání sebe sama je počátkem moudrosti.

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Zlo sobě připravuje, kdo ho chystá jinému.

Zlo lidi spojuje.

Zkušenost, na rozdíl od vědění, ví, ale neví proč.

Lidé ctižádostiví bývají závistivější než lidé bez ctižádosti.

Zákon je mysl bez rozumu.

Zákon je rozum zbavený vášně.

Vzdělání je nejlepší opatření pro stáří.

Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Válčíme proto,abychom mohli žít v míru.

Touha po přátelství vzniká rychle, avšak přátelství nikoliv.

Tajemství humoru je překvapení.

Štěstí záleží na vás.

Naše štěstí závisí jen na nás.

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Strach je bolest vyplývající z očekávání zla.

Po souloži je každý tvor smutný.

Doufám, že sen je bdění.

Ve všech věcech přírody existuje cosi nádherného.

Příroda nečiní nic bezdůvodně.

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.

Přátelství je v podstatě partnerství.

Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.

Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

Přítel všech - přítel nikoho.

Je mi přítelem Platón, ale větší přítelkyní je mi pravda.

Potěšení v práci přináší dokonalost v práci.

Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání.

Barbar a otrok je od přírody totéž.

Odvaha je prostředek, pokud jde o strach a důvěru.

Odvaha je prostředek, pokud jde o strach a důvěru.

V neštěstí poznáš přítele.

I myšlení občas škodí zdraví.

Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.

Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.

Velká láska je již téměř bezpohlavní.

Existuje jen jeden způsob, jak se vyhnout kritice: nedělat nic, neříkat nic.

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.

Každý génius má v sobě trochu šílenství.

Nejméně špatná (z pokleslých forem vlády) je demokracie, neboť pokřivení obce je tam nejmenší.

Základem demokratického státu je svoboda.

Čas věci rozdírá. Vše stárne pod mocí Času a je zapomenuto, jak Čas mine.

Kdo pokračuje ve vědách, ale upadá v mravnosti, více upadá než pokračuje.

Lidé obecně touží po dobru, a to nejen proto, že po něm toužili jejich otcové.

Ústava je uspořádání magistrátu ve státě.

Dokonalý člověk je nejlepší z živočichů, pokud je ale oddělen od zákona a spravedlnosti, je nejhorší ze zvířat.

Cvičení neustálého vybavování věci posiluje paměť.

Jedna vlaštovka jaro nedělá.

I bohové mají rádi vtip.

Ti, kdo jsou podřízeni, se bouří, aby se stali rovnými. Ti, kdo jsou rovní, se bouří, aby se stali nadřazenými.

Člověk je přirozeností politický živočich.

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

I když byly zákony zapsány, neměly by zůstat nezměněny.

Cílem umění není reprezentovat vnější vzhled věcí, ale jejich vnitřní význam.

Ti, kteří vědí, dělají. Ti, kteří rozumí, učí.

Cílem moudrých není zajistit si potěšení, ale vyhnout se bolesti.

Všechny placené zaměstnání absorbují a zhoršují mysl.

Zlo lidi spojuje.

Třebaže je Bůh pro všechny smrtelníky neviditelný, mohou ho vypozorovat z jeho děl.

Dobré návyky vytvořené u mládeže dělají všechny rozdíly.

Osvícené sobectví, znamená činění druhým dobré věci.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře