Antoine de Saint-Exupéry

0

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu.

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem.

Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.

Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.

Pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne to, co vytváří zmatek.

Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.

Co je důležité, je očím neviditelné, protože správně vidíme jen srdcem.

O lásce se nemluví, láska je.

Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.

Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká.

Láska je tehdy láskou, neočekává-li od druhého žádnou lásku.

Zranit lidskou důstojnost je zločin.

Svět slz je tak záhadný.

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. (Malý princ)

Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované k jednoduchému.

Nikdo se nemůže cítit zároveň odpovědným a zoufalým.

Je jediný skutečný přepych, a to jsou lidské vztahy.

Neboť se živím, abych žil, žiji, abych dobýval a dobývám abych se vrátil a rozjímal a cítil se ve svém poklidném mlčení člověkem širšího srdce.
(Citadela)

Nezapomínej, že tvoje věta je činem!

Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička.

Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám se sebou.
(O naději)

Řeč je pramenem nedorozumění.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře