Anselm z Canterbury

0

Nesnažím se, Pane, proniknout tvou hloubku, protože s ní nemohu ani zdaleka měřit svůj intelekt, ale toužím porozumět, alespoň do jisté míry, tvé pravdě, kterou mé srdce věří a miluje. Nesnažím se totiž porozumět, abych věřil, ale věřím, abych porozuměl.

Nesnažím se, Pane, proniknout tvou hloubku, protože s ní nemohu ani zdaleka měřit svůj intelekt, ale toužím porozumět, alespoň do jisté míry, tvé pravdě, kterou mé srdce věří a miluje. Nesnažím se totiž porozumět, abych věřil, ale věřím, abych porozuměl.

Hřešiti není pravou svobodou ani částí svobody. Hřešiti spíše jest nemocí než mocí; neboť kdokoli v moci má činiti, co mu škodí, čím více to činiti může, tím více otročí zlobě a převrácenosti.

Hřešiti není pravou svobodou ani částí svobody. Hřešiti spíše jest nemocí než mocí; neboť kdokoli v moci má činiti, co mu škodí, čím více to činiti může, tím více otročí zlobě a převrácenosti.

Nesnažím se, Pane, proniknout tvou hloubku, protože s ní nemohu ani zdaleka měřit svůj intelekt, ale toužím porozumět, alespoň do jisté míry, tvé pravdě, kterou mé srdce věří a miluje. Nesnažím se totiž porozumět, abych věřil, ale věřím, abych porozuměl.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře