André Gide

0

Je to zákon života - jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených.

Žárlivost není velká láska, ale nedostatek úcty k sobě.

Veškeré své štěstí vlož do okamžiku.

Sex je něco lepkavého, co člověka více potřísňuje, než uspokojuje.

Věřte těm, kteří hledají pravdu. Pochybujte o těch, kteří ji nalezli.

Pokud milující má rád a chce být milován, nemůže se ukázat takový, jaký opravdu je.

Láska je nejsložitějším problémem života. Jeho nejjednodušším vyřešením je nevěra.

Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti.

Je nemyslitelné, aby Francouz středního věku neměl syfilis a řád čestné legie.

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen.

Filozof odpovídá na vaši otázku tak, že ani neporozumíte, na co jste se ptali.

Způsob, jakým se nám svět jevů vnucuje a jímž my se světu snažíme vnutit svůj vlastní výklad, tvoří drama našeho života.

Toliko v samotě zjeví se mi občas podstatné a tu dospívám k jisté hluboké kontinuitě.

Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou.

Neobjeví novou zemi ten, kdo neztratí z očí tu starou.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře