Alexis de Tocqueville

0

Lidská svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka.

Porota je první, nejdůležitější zárukou svobody.

Nic nemůže být dosaženo, zvláště v mládí, pokud nemáte v sobě něco ďábla.

Inkvizice nikdy nedokázala zabránit tomu, aby se ve Španělsku šířily knihy proti náboženství.

V dobách rovnosti, si lidé nedůvěřují, protože jsou si navzájem podobni; ale táž podobnost dává jim skoro bezmeznou důvěru v soud veřejnosti.

Jednoznačně směřujeme k demokracii, netvrdím však, že je to dobře. To, co vidím v této zemi (Americe), mě naopak přesvědčuje, že tento politický systém se pro Francii nehodí. Této síle však nejsme s to se ubránit. Nic ji nedokáže zastavit, a pokud ano, jen nakrátko.

Pán již neříká: "Buď budeš myslet stejně jako já, nebo zemřeš." Říká však: "Máš svobodu nemyslet stejně jako já – můžeš si ponechat svůj život, majetek a vše co máš. Ale od dnešního dne jsi mezi námi cizincem… Když se přiblížíš ke svým bližním, budou se ti vyhýbat jako nečisté bytosti… Jdi v pokoji. Ponechal jsem ti tvůj život, ale je to život horší než smrt".

Nejnebezpečnější okamžik pro špatnou vládu nastává tehdy, když se začne liberalizovat.

Největší nemoc duše je její chlad.

Despotismus, ze své vlastní povahy velmi podezíravý, považuje izolaci lidí za nejlepší záruku svého vlastního trvání… Despota snadno promine svým poddaným, že ho nemají rádi – ovšem za předpokladu, že ani poddaní navzájem se nebudou mít rádi.

Většina má ve Spojených státech nesmírnou a skutečnou moc a na své straně má také veřejné mínění, které je téměř stejně mocné. Když se toto veřejné mínění jednou v nějaké záležitosti rozhodne, neexistují… žádné překážky, jež by mohly zpomalit a o to méně zastavit postup vpřed a popřát nějaký čas k tomu, aby byly vyslechnuty nářky těch, kteří na takové rozhodnutí doplácejí.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře