Alexander Graham Bell

0

Amerika je země vynálezců a největší vynálezci jsou novináři.

Moje znalosti elektrotechnických předmětů nebyly metodicky získávány, ale byly získávány z takových knih, které mohu získat, a z takových experimentů, které mohu provést vlastníma rukama.

Vzdělávejte masy, zvyšujte jejich úroveň inteligence a určitě budete mít úspěšný národ.

Nejúspěšnějšími muži jsou nakonec ti, jejichž úspěch je výsledkem stálého nárůstu.

Národy, které zajistí kontrolu nad vzduchem, budou nakonec řídit svět.

Od mého dětství jsem se zaměřil především na téma akustiky a zvláště na téma řeči a byl jsem vyzván svým otcem, abych studoval všechno, co se týká těchto témat. Protože by to mělo významný vliv na to, co bude moje profesionální práce.

Před čímkoli jiným je příprava klíčem k úspěchu.

Ani armáda, ani námořnictvo nemají žádnou ochranu před leteckými nájezdy.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře