Alan Watts

0

Život je hra, jejíž pravidlo zní: To není žádná hra, tady jde o život.

Zen je především zkušenost povahy neslovní, prostě nepřístupný zvládnutí čistě literárním způsobem nebo poučením.

Nepraktikujeme Zen, abychom se stali Buddhy, nýbrž už od začátku proto, že jsme Buddhou.

Víra je stav otevřenosti nebo důvěry.

Meditace vsedě není žádné duchovní "cvičení" určené k dosažení vyššího cíle. Podle buddhistického názoru je to jen správný způsob sedění, a zdá se být zcela přirozené, že zůstáváme sedět, pokud není nic jiného na práci, abychom nebyli obtěžováni nervovým neklidem.

Ego není nic jiného než zaměření vědomé pozornosti.

Buddhismus zen je praxe a vidění života, které nenáležejí k žádné formální kategorii moderního západního myšlení.

Je-li křesťanství vínem a islam kávou, pak buddhismus je zcela jistě čajem.

Často se říkalo, že být zakotven ve vlastní osobnosti je jako mít trn v kůži, a že buddhismus je druhým trnem, který slouží k vytažení prvního.

Vzdáváme se pokusu být spontánními, když shledáme, že tento pokus není nutný, a teprve tehdy se dostavuje pravá spontánnost.

Smést myšlenky, které vznikají, je totéž jako smývat krev krví.

Lidé se obávají zapomenout na svou mysl, obávají se, že se dostanou do prázdnoty, ve které se nebudou moci ničeho chytit.

Tvrdíme-li, že slunce je jasné, protože takové je vidíme svýma očima, je to právě tak pravda, jako tvrzení, že naše oči vnímají světlo, jelikož svítí slunce.

Dualistický způsob myšlení by nám rád vnukl názor, že hledisko zenu je fatalistické, opačné než svobodná volba.

Postojem víry je pustit se a otevřít se pravdě. Bez ohledu na to, co se může ukázat.

Západ nemá žádné uznávané zařízení odpovídající taoismu, protože naše hebrejsko-křesťanská duchovní tradice ztotožňuje absolutního Boha s logickým a morálním řádem konvence.

Svatí potřebují hříšníky.

Taoismus je cesta osvobození, která se nedá nikdy provést prostředky revolty, jelikož je dobře známo, že největší část revolucí nastolí horší tyrany, než byli ti, které zničila.

Snažit se definovat sám sebe, je jako pokusit se kousat vlastní zuby.

Taoismus se vskutku stará o nekonvenční poznání, s přísným porozuměním životu, namísto prostřednictvím abstrakt a lineárních termínů representativního myšlení.

Jako využití velkých kultur a jako jedinečný a zvlášť poučný příklad cesty osvobození je zen jedním z nejcennějších darů Asie světu.

Nenarozený duch i v nejprostším člověku stále dělá zázraky.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře