Aischylos

0

Naučil jsem se nenávidět všechny zrádce.

Vězte, že nikdo není volný, kromě Dia.

Málo lidí se raduje ze štěstí svého kamaráda.

Štěstí je volba, která vyžaduje občas námahu.

Strast přijde – buď dnes nebo zítra.

Jsou chvíle, kdy je strach dobrý.

Nadměrný strach je vždy bezmocný.

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.

Smrt je mírnější než tyranie.

Smrt je snadnější než ubohý život.

Musíme se protrpět k pravdě.

Když má zápas partnery na stejné úrovni, nemám strach.

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Moudrost přichází sama prostřednictvím utrpení.

Moudrý je, kdo zná potřebné věci, nikoli mnoho věcí.

Poučit se je stařec vždy dost mlád.

Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.

Kdo miluje, má stále plné ruce práce.

Dospívání učí všechno.

Čestná smrt je lepší než nečestný život.

Kdo, kromě bohů, může žít navždy bez bolesti?

Bůh pomáhá člověku, který se snaží.

Osvobození od zlých myšlenek je nejlepším Božím darem.

Znečišťováním čisté vody nikdy nenajdete dobrou pitnou vodu.

Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.

Z malého semene může vyrůst mohutný kmen.

Ten, kdo je nezkušeným, nebude obdivován.

Časem a věkem se učí mnoho věcí.

Je ziskové, když se člověk zdá být hloupý, ale je naopak chytrý.

Je špatné být prvním, kdo přináší zprávy o nemocných.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře