Každý lidský smysl poskytuje jiný dojem z věcí.

Věci vypadají pokaždé jinak - v závislosti na jejich aktuální teplotě, pohybu atp.

Naše vnímání závisí na podmínkách v době vnímání, vnějších i vnitřních.

Věci nelze vnímat přímo, vždy jen skrze nějaké médium (například vzduch).

Pocity a vnímání všech živých bytostí se liší.

Jinak vnímáme věci známé a jinak neznámé.

Věci vypadají jinak z různých úhlů a různých vzdáleností.

Komentáře