Tatarská přísloví

Co nelze vysvětlit slovy, lze jen těžko udržet. Diamant zůstane diamantem, i když ho hodíte do…

0 Komentářů

Švédská přísloví

Att försvara ett fel är att fela igen. Bránit špatné znamená dělat špatné znova. Det som göms…

0 Komentářů

Staročeská přísloví

Cizí vidíš pod lesem a své nevidíš pod nosem. Čert má mnoho cukru, proto hřích činí…

0 Komentářů

Španělská přísloví

A caballo regalado no se le mira el diente/colmillo/dentado.Nebo.A caballo regalado no le mires los…

0 Komentářů

Slovenská přísloví

Bez práce nie sú koláče. Bez práce nejsou koláče. Čo oči nevidia, srdce nebolí. Co oči nevidí, srdce…

0 Komentářů

Skotská přísloví

Brzy do postele, brzy s postele a budete zdravý, bohatý a moudrý. Buďte šťastní ve svém…

0 Komentářů

Ruská přísloví

Bez práce ani rybu z rybníka nevylovíš. Chléb za břichem nechodí. Chudý chodí skoro nahý, má však…

0 Komentářů

Přísloví o životě

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Dělej něco…

0 Komentářů

Přísloví o lásce

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. (Latinské…

0 Komentářů

Perská přísloví

Bez biče neposlouchá osel ani vůl. Bez námahy není…

0 Komentářů